Welkom!

Onderwijs is de inspanning van een samenleving om volgende generaties te laten delen in wat wij van de wereld begrijpen, en ze gereedschap mee te geven de wereld naar hun hand te zetten.

Informatica is het betrekkelijk jonge vak dat ten grondslag ligt aan immense veranderingen in de wereld de laatste zeventig jaar. Gezondheid, voedsel, onderwijs, recht, handel … alles verandert door ideeën uit de informatica.

Het onderwijzen van die ideeën blijft ver achter bij het belang ervan. Er is beperkt gevoel van urgentie, flinke verdeeldheid over waar te beginnen en er zijn weinig docenten.

In de samenleving ontstaat een groeiende groep die niet mee kan doen met wat er echt toe doet, en dat is minstens zo gevaarlijk voor de democratie als massaal analfabetisme.

Bitplan wil mensen verenigen die vergelijkbaar met het Britse initiatief  Computing at school een gemeenschappelijk motto onderschrijven om te gaan doen wat gedaan moet worden, zonder je druk te maken over geld of imago. Zoals het Deltaplan alle partijen verenigde om Nederland te beschermen tegen de zee, is het nu zaak dit land te behoeden voor irrelevantie in een gedigitaliseerde wereld.