Manifest

In bewerking …

Bitplan staat voor al wat nodig is om informatica, in ruime zin, plaats te geven in Nederlands primair en secundair onderwijs.

Voor de lerenden is informatica een machtig vak dat inzicht geeft in hoe de wereld werkt en tegelijkertijd een rijke bron aan expressievormen, denkwijzen en vaardigheden om zich tot de wereld te verhouden.

Voor het vervolgonderwijs is een stevige basis in informatica net zo nuttig als taal en rekenen. Evenzo zullen werkgevers, publiek en privaat, blij zijn met werknemers die de kern van digitalisering begrijpen.

Nederlandse ambities op het gebied van innovatie hebben er baat bij dat veel meer lerenden op jonge leeftijd ervaren hoe informatica pracht en kracht combineert. Dat helpt bij latere keuzes in opleiding, bijvoorbeeld voor hard fun.

De samenleving als geheel heeft er groot belang bij dat alle burgers mee kunnen doen. Zonder grote inspanning op het gebied van informaticaonderwijs dreigt een groot deel van de komende generatie als digitaal ongeletterden buitenspel te raken.

We realiseren ons dat dit geen triviale inspanning is. Integendeel. Maar het moet wel gebeuren en daarom gaan we aan de slag. Om politiek en schoolbesturen het vertrouwen te geven dat veel Nederlanders willen helpen bij deze omslag. Om PABO’s en lerarenopleidingen te helpen invulling te geven aan deze extra verantwoordelijkheid. Om leerkrachten bij te scholen. En veel meer.


In Engeland hebben ze er een jaar of acht over gedaan. Maar, zoals ze zelf zeggen, ze hadden geluk: net toen ze na vier jaar een goed beeld hadden wat er ongeveer moest gebeuren publiceerde de Royal Society een belangrijk rapport Shutdown or restart èn sprak de baas van Google op een conferentie in Edinburgh zijn verwondering uit over dat het Verenigd Koninkrijk niets meer onderwees over informatica. Vooral dat laatste trok de Britse minister van onderwijs over de streep. Op de BETT conferentie van januari 2013 verklaarde hij alle ICT-onderwijs met onmiddellijke ingang facultatief om ruimte te maken voor een echt vak.